Bouwen met Van Wijnen

Wanneer u een optie neemt op één van de kavels in Grooterkamp ontvangt u van de makelaar een map met alle technische informatie en achtergronden die u nodig heeft om samen met de architect en de aannemer uw plannen uit te werken en te realiseren. Enkele zaken brengen we vast onder de aandacht.

Rooilijn
Voor Grooterkamp geldt, net als de meeste Nederlandse dorpskernen, geen strakke voorgevellijn. Variaties in de afstand van voorgevel tot voorerfgrens worden aangemoedigd. Verspringende rooilijnen en voortuinen met verschillende dieptes dragen immers bij aan het gewenste dorpse karakter.


Positionering en oriëntatie
Om het beeld van een organisch gegroeide wijk te versterken worden de woningen los en op een traditionele manier op de kavel gepositioneerd. Dat wil zeggen dat de voorgevel evenwijdig ligt aan de weg en eventueel, bij een hoek of knik, met de weg is meegedraaid. Bij garages wordt uitgegaan van twee opstelplaatsen voor auto´s op het eigen erf, bij voorkeur naast elkaar.

Erfafscheiding
Aan de voorzijde dient de erfafscheiding te bestaan uit een lage haag. In verband met privacyreden kan aan de zij- of achterkant van de woning worden gekozen voor hekwerk met klimplanten.


by sitework